Politica de confidențialitate GDPR

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

A. INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR, procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul website-ului atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Pentru a urmări mai ușor informațiile, ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „A.N.P.C.”, „Autoritatea”, „noi”, „nostru”, „noastră”, etc, iar la dumneavoastră folosind termenii „utilizator”, „vizitator”.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR are sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 72, Sector 1, cod poștal 011865, și este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal ale consumatorilor, partenerilor contractuali, ale vizitatorilor sediului instituției, ale persoanelor care accesează/ utilizează website-ul nostru sau care comunică cu noi pe diverse alte canale de comunicare (email, fax, telefon, poștă, întâlniri, participare evenimente, etc), ale angajaților și altor persoane fizice, colectate în mod direct de la aceștia sau din alte surse, în vederea realizării procesului de furnizare a serviciilor publice pentru cetățeni în domeniul protecției consumatorilor, precum și a activităților suport specifice administrației publice centrale desfășurate de A.N.P.C. pentru prevenirea și combaterea practicilor care dăunează vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor.

În colectarea acestor date, A.N.P.C. acționează în calitate de Operator de date cu caracter personal și, conform legii, este obligată să vă furnizeze informații despre Autoritate, tipurile de date personale pe care le colectează, modul în care sunt utilizate informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

www.anpc.ro este website-ul oficial al A.N.P.C. pentru asigurarea unei mai mari transparențe, o mai bună înțelegere de către consumatori a activităților A.N.P.C., ca organ de specialitate în subordinea Guvernului României, precum și pentru îmbunătățirea procesului de comunicare dintre consumatori și A.N.P.C. Prin intermediul secțiunilor și subsecțiunile sale, website-ul oferă utilizatorilor informații despre: Autoritate, organizarea și atribuțiile sale; legislația aplicabilă activității specifice desfășurate de Autoritate; informații de interes public; promovarea de proiecte

de acte normative, elaborate de Autoritate în baza atribuțiilor de supraveghere și control, de informare corectă a consumatorilor și de protejare a acestora privind diverse reglementări în domeniul protecției consumatorilor; informații privind campaniile de informare și consultare publică a consumatorilor, asociațiilor de consumatori, IMM-urilor și întreprinderilor mari, autorităților naționale, cu privire la acte normative și reglementări naționale sau europene în legătură cu domeniul de competență al A.N.P.C.; comunicate de presă; informații utile privind posibilitatea consumatorilor interesați de a formula online sesizări adresate Autorității și/sau structurilor din subordine; formulare specifice pentru consumatorii care solicită serviciile publice ale A.N.P.C.; anunțuri, și orice alte știri sau informații relevante privind activitatea Autorității și structurilor subordonate.

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm prin intermediul website-ului nostru, modul în care utilizăm aceste informații, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații și servicii ce sunt de competența A.N.P.C..
Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe detalii despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră. Politica noastră de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator/utilizator al website-ului A.N.P.C. – www.anpc.ro.

A.N.P.C. se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor:

– Legalitate, echitate și transparență: prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect, suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat corespunzător.

– Controlul vă aparține: în limitele legii, A.N.P.C. vă oferă posibilitatea de a examina exactitatea datelor personale, actualiza sau șterge datele pe care le-ați împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi.
– Integritatea datelor și limitarea scopului: A.N.P.C. utilizează datele cu carater personal numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale, acestea respectând, în toate cazurile, legislația în vigoare. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

– Securitate: am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

B. CATEGORIILEDEDATECUCARACTERPERSONALPRELUCRATE
A.N.P.C. colectează și prelucrează doar datele pe care utilizatorii/ vizitatorii le pun la dispoziție prin accesarea și vizitarea de către aceștia a site-ului, prin interacționarea cu website-ul nostru, precum și prin alte mijloace.
Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal prin simpla navigare în calitate de vizitator a website-ului, respectiv fără a fi necesară înregistrarea unui cont sau completarea vreunui formular de contact. Cu toate acestea, pentru a ne putea contacta în vederea transmiterii de sesizări, reclamații online, vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare.

Website-ul A.N.P.C. oferă consumatorilor posibilitatea de exercitare a dreptului constituțional de petiționare al cetățenilor și respectare a prevederilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor prin integrarea în website a formularelor de contact pe care le puteți regăsi la secțiunile: „DEPUNE O SESIZARE ONLINE”, „ACCES RAPID”, ”Telefonul consumatorului” prin accesarea numărului de telefon și acționarea butonului „ACCESAȚI FORMULARUL DE DEPUNERE ONLINE” și/sau ”FORMULAR SESIZARE SAL”.

Prin urmare, prin intermediul site-ului nostru, colectăm date cu caracter personal pentru:
1. Formularea și transmiterea de sesizări sau reclamații, prin utilizarea formularelor de contact pe care le regăsiți la secțiunile „DEPUNE O SESIZARE ONLINE”, „ACCES RAPID”, ”Telefonul consumatorului” prin accesarea numărului de telefon și acționarea

butonului „ACCESAȚI FORMULARUL DE DEPUNERE ONLINE”.
În aceste situații, veți fi direcționat către www.reclamatii.anpc.ro aparținând A.N.P.C. și dedicat exclusiv trimiterii/ preluării de reclamații de la consumatori.
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de email, adresa de domiciliu, date despre achiziționarea produsului/serviciului reclamat

(data achiziției, modalitatea – direct sau online), datele comerciantului și dovada adresării către acesta, detalii cu privire la aspectele reclamate, pretențiile emise de reclamant, precum și orice alte date cu caracter personal din cuprinsul documentelor probatorii pe care reclamantul își întemeiază sesizarea/ reclamația: factura/ bon fiscal/chitanța, contract, certificat de garanție, dovada adresării operatorului.

2. Formularea și transmiterea unei cereri de soluționare alternativă a litigiului, prin utilizarea formularului de cerere pe care îl regășiți la secțiunea ”CE ESTE SAL? – ”FORMULAR SESIZARE SAL”.

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate cu ocazia transmiterii acestui tip de formular sunt: numele și prenumele, adresa de domiciliu, seria și numărul CI, CNP, adresa de email, numărul de telefon/fax, date despre achiziționarea produsului/serviciului reclamat/detalii cu privire la aspectele reclamate, datele comerciantului și dovada adresării către acesta, pretențiile emise de reclamant, precum și orice alte date cu caracter personal din cuprinsul documentelor probatorii pe care reclamantul își întemeiază sesizarea/ reclamația: factura/ bon fiscal/chitanța, contract, certificat de garanție, extrase, corespondență etc.

Vă informăm că nefurnizarea informațiilor și a datelor cu caracter personal necesare soluționării cererii poate conduce la imposibilitatea contactării, a transmiterii sesizării/reclamației sau solicitării dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru și/sau a soluționării sesizării formulate.

Furnizarea informațiilor cu caracter personal prin intermediul formularelor noastre de contact este obligatorie pentru identificarea problemei sesizate, precum și pentru a respecta prevederile legale sau a răspunde solicitărilor primite. Alte date sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la completarea formularelor de contact sunt la alegerea dumneavoastră.

De asemenea, pentru informarea dumneavoastră, pe website-ul www.anpc.ro puteți întâlni legături/ linkuri/ adrese de interes către alte website-uri, pe care le considerăm utile în legătură cu conținutul website-ului și pe care A.N.P.C. nu le controlează (de ex: www.gov.ro, www.google.ro, www.facebook.com, www.instagram.com). Aceste website-uri pot funcționa independent de website-ul nostru și pot avea propriile notificări, declarații sau politici de confidențialitate. Vă recomandăm să analizați politicile lor privind confidențialitatea înainte de a trimite orice informații personale acestor website-uri, pentru a înțelege cum pot fi procesate datele personale în legătură cu aceste website-uri conectate. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau opiniile exprimate pe website-urile care nu ne aparțin sau care nu sunt gestionate de noi, pentru politicile sau practicile de confidențialitate ale altor operatori de date, pentru modul în care website-urile acestora își gestionează datele sau pentru serviciile terțelor părți.

C. PRELUCRAREA ANUMITOR INFORMAȚII PE SITE

Așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, website-ul www.anpc.ro colectează automat anumite informații tehnice despre utilizatorii website-ului și le stochează în fișierele jurnal – modulele cookie sau alte tehnologii similate (web beacons, web server logs, s.a). Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri și nu identifică direct o anumită persoană.

Aceste date includ: adresele IP (Protocol Internet), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui website, de exemplu paginile vizualizate, anunțurile pe care ați dat click. Adresa dumneavoastră IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site, pentru a colecta informații demografice și pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

Cookie-urile și alte tehnologii similare ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și mai personalizat. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica de administrare a modulelor cookie disponibilă pe website-ul nostru aici

D. SCOPURILE PRELUCRĂRII

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR prelucrează prin intermediul website-ului date cu caracter personal pentru realizarea următoarele scopuri:

 • ●  Soluționarea solicitărilor, sesizărilor, reclamațiilor, cererilor de soluționare alternativă a litigiilor primite online, în baza O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor sau O.G. nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, în limita atribuțiilor legale stabilite de H.G. nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea A.N.P.C.;
 • ●  Îndeplinirea obligațiilor legale ale Autorității în contextul înregistrării, analizării și soluționării sesizării/reclamației transmise, al activităților de verificare și control desfășurate ca urmare a sesizărilor/reclamațiilor transmise online de consumatori (întocmirea documentelor administrative, arhivarea documentelor);
 • ●  Gestionarea relației cu consumatorii, respectiv suportul oferit acestora prin intermediul căilor de comunicare postate la secțiunea „Contact” din cadrul website-ului;
 • ●  Promovare activității instituției și informarea cetățenilor cu privire la legislația aplicabilă, proiectele de acte normative, comunicate de presă, anunțuri, știri, evenimente de interes general pentru consumatori organizate în domeniul de activitate al Autorității, etc, precum și cu privire la activitățile de consultanță și educare a cetățenilor cu privire la drepturile pe care le au în calitate de consumatori;
 • ●  Efectuarea de analize interne destinate îmbunătățirii activității A.N.P.C.;
 • ●  Îndeplinirea altor obligații legale specifice A.N.P.C.;
 • ●  Administrarea și întreținerea website-ului, îmbunătățirea experienței de navigare oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al website-ului sau a preferințelor sau intereselor personale ale vizitatorilor website-ului.
 • ●  Pentru a diagnostica sau remedia problemele tehnice de funcționare a website-ului;
 • ●  Pentru protejarea împotriva fraudei și a altor activități ilegale, pentru soluționarea oricăror petiții/plângeri/solicitări ale persoanelor vizate, precum și pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță, soluționarea litigiilor sau investigațiilor în care Autoritatea este parte.

E. TEMEIURILEPRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

 • ●  Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, conform prevederilor art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul UE 679/2016 (respectarea și aplicarea legislației în vigoare aplicabile domeniului de activitate al Autorității, înregistrarea financiar-contabilă, arhivarea documentelor, soluționarea solicitărilor cetățenilor în baza OG nr. 27/2002 conform domeniului de competență al Autorității, soluționarea alternativă a litigiilor conform O.G. nr. 38/2015, respectarea și aplicarea normelor legale, ale politicilor, procedurilor interne ale Autorității, s.a)
 • ●  Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit.e) din Regulamentul UE 679/2016respectiv îndeplinirea atribuțiilor legale ale Autorității în ceea ce privește prevenirea și combaterea practicilor care dăunează vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, atât ca autoritate publică centrală, cât și prin intermediul structurilor teritoriale subordonate, respectiv pentru exercitarea atribuțiilor specifice ale Autorității în folosul consumatorilor, în conformitate cu H.G. nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea A.N.P.C., O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, rep, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, alte acte normative aplicabile în domeniu și regulamentele proprii, prin activități, inițiative, evenimente, realizarea de programe și proiecte, etc, în legătură cu:
  • –  Desfășurarea activităților de informare și de educare a cetățenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori;
  • –  Desfășurarea activităților de supraveghere a pieței produselor și serviciilor destinate consumatorilor;
  • –  Protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte;
 • –  Efectuarea activității de analiză și marcare a metalelor prețioase și de expertizare a acestora și a pietrelor prețioase;
 • –  Autorizarea persoanelor fizice și juridice, în condițiile legii, să efectueze operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase;
 • –  Asigurarea aplicării Programului de atestare a Procesului Kimberley în calitate de autoritate română atestată;
 • –  Armonizarea cadrului legislativ național cu reglementările UE în domeniul protecției consumatorilor;
 • –  Alte activități stabilite prin acte normative în competența ANPC.

F. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
A.N.P.C. prelucrează datele cu caracter personal doar pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare și a interesului de protejare a drepturilor cetățenilor.
Mai precis, nu păstrăm datele dvs. personale mai mult decât este necesar, ci numai o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat conform prevederilor legale aplicabile. De îndată ce nu mai avem nevoie de ele, inițiem acțiuni de ștergere sau distrugere a acestora, cu excepția cazului în care legislația ne impune să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp.
Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar A.N.P.C. nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, se vor aplica măsuri care vizează ștergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea în conformitate cu procedurile legale aplicabile și cerințele de protejarea intereselor persoanelor vizate.

Informațiile colectate de cookies sunt stocate timp de 12 luni în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanța website-ului. Acestea vor fi șterse ulterior acestei perioade.

G. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, A.N.P.C. poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității A.N.P.C. prin intermediul site-ului, precum furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software, găzduire web), ori în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege, către organele fiscale sau altor autorități competente de control ale statului, la solicitarea expresă a acestora și în limitele legii..

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dumneavoastră.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dumneavoastră nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la bază consimțământul dumneavoastră explicit sau alt temei legal.

H. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 • ●  Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul dea obține, de la A.N.P.C., la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către A.N.P.C. și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
 • ●  Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține

de la A.N.P.C. rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;

● Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la A.N.P.C., ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care A.N.P.C. are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu, în cazul solicitărilor de accesare a serviciilor furnizate de către instituție. Datele pot fi șterse în următoarele situații:

 • –  acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • –  în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, acolo unde prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră;
 • –  în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • –  în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • –  în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea uneiobligații legale.
  ● Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la A.N.P.C. restricția deprelucrare, în următoarele cazuri:

1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;
2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter

personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;

3. (iii) A.N.P.C. nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 • ●  Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către A.N.P.C. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • ●  Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care A.N.P.C. are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • ●  Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • ●  Dreptul de a depune o plângerela autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către A.N.P.C. Astfel, beneficiați de dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: București, B-dul

G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-20 Sector 1 ori prin e-mail la: [email protected], sau instanțelor competente pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate.

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și pot fi exercitate numai în limitele și condițiile prevăzute de Regulament.
Aceste drepturi pot fi exercitate de către dumneavoastră în orice moment.

I. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

A.N.P.C. pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri. Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu.

Restricționăm accesul la datele dumneavoastră personale doar acelor angajați care trebuie să știe acele informații pentru a vă oferi serviciile publice conform normelor legale. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dumneavoastră.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări materiale sau nemateriale pentru dumneavoastră (de exemplu: furt de identitate, frauda sau pierdere financiară, discriminare), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competenta de supraveghere despre incidentele de utilizare incorectă sau incursiuni neautorizate în site-ul www.anpc.ro.

J. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE


Conținutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

K. CUM NE PUTEȚI CONTACTA


Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la următoarea adresa: București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 72, Sector 1, sau prin e-mail la următoarea adresă: __________ .
Datele de contact ale responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor:
Tel: _________
Email: [email protected]

Versiune publicată la data: ______________